Ravitsemuspaletin palvelut yksityisille asiakkaille:

-Henkilökohtainen ravitsemusneuvonta
(mm. painonhallinta, keliakia, diabetes, allergiat)
-Painonhallintaryhmät
-Ravinnonsaantilaskelmat ja -suunnitelmat ruokapäiväkirjojen perusteella

Ravitsemuspaletin palvelut yrityksille ja yhdistyksille:

-Ravitsemusluennot ja -koulutukset (esim. osana TYKY/ TYHY-päivää)
-Ryhmäneuvonta (mm. painonhallinta, terveellinen ruokavalio)

Suunnitellaan yhdessä sopiva paketti. Ota yhteyttä!